Powtórzenie czasu Present Simple

Każdy z nauczycieli dobrze wie jaką wielką sympatią uczniowie pałają do czasów w języku angielskim. Na szczęście można im umilić uczenie się różnych zagadnień gramatycznych posługując się łatwo dostępnymi pomocami dydaktycznymi lub stworzyć je samemu.

Plansze zaprezentowane na zdjęciach zakupiłam u Lucky English (https://www.facebook.com/luckyenglish11/). Serdecznie polecam, ponieważ plansze są sprawdzone na moich uczniach i potrafią zdziałać cuda.

Plansze i karteczki są zalaminowane. Karteczki z tyłu są podklejone masą klejącą, żeby można było je przyczepić do plansz i tym samym ich nie zniszczyć.

Jak ja je wykorzystałam?

Plansz do powtórzenia czasu Present Simple jest sześć, dlatego też podzieliłam klasę na sześć małych grup. Każda grupa otrzymała swoją planszę i na rozwiązanie zadania miała 2 minuty. Po tym czasie podchodziłam do każdej grupy, sprawdzałam wykonane zadanie i przydzielałam punkty. Punkty zapisywałam na tablicy. Po przydzieleniu punktów grupy wymieniały się planszami i rozwiązywały kolejne zadanie.

Zadania polegały na:

  • dopasowaniu słów pytających „do” lub „does”;
  • dopasowaniu słów przeczących „don’t” lub „doesn’t”;
  • dopasowaniu czasowników do odpowiednich końcówek w 3 os. l.poj. (-s, -es, -ies);
  • dopasowaniu czasowników do zdań twierdzących;
  • ułożeniu pytania, przeczenia i twierdzenia z rozsypanki wyrazowej;
  • ułożenia przysłówków częstotliwości od „zawsze” do „nigdy”.

Idealne zadanie na podsumowanie czasów. Uczniowie już nie mogą się doczekać kolejnego, tym razem Present Continuous 🙂