Wyzwanie nr 11 – „Lekcja bez podręcznika”

Lekcja bez podręcznika to coś co ja i moi uczniowie lubimy najbardziej 🙂

Akurat dobrze się złożyło, że gramatyka została wytłumaczona, więc mogliśmy przejść do działania. Przedstawię Wam dwie lekcje jakie w tym dniu przeprowadziłam bez podręcznika.

Klasa V

Akurat skończyliśmy temat o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, wytłumaczyłam zastosowanie 'some’ i 'any’. To teraz praktyka 🙂

Na lekcję przyniosłam grę „My Shopping List”, podzieliłam klasę na grupy. Trzy z nich miały otworzyć swój własny sklep i tutaj padały nazwy najpopularniejszych supermarketów w naszym mieście, a pozostałe losowały swoją listę zakupów. Zadaniem tych grup było kupienie w jak najkrótszym czasie wszystkich produktów z listy. Tutaj uczniowie mieli okazję poćwiczyć zadawanie pytań typu „Have you got any muchrooms?”, „I need some apples. Do you have any?” oraz powtórzyć nazwy produktów spożywczych, a nawet nauczyć się nowych. Uczniowie prowadzący sklep tak się zabarykadowali, że trochę to wyglądało jak kupowanie spod lady 😉

Żeby zadanie nie było zbyt monotonne to drużyny na bieżąco się zmieniały – ci sprzedający z tymi kupującymi, jak również zmieniały się zadania. Raz dzieci kupowały z listy, gdzie produkty były zapisane słownie, raz z listy z obrazkami. Kiedy uczniowie nie znali jakiegoś produktu to ich zadaniem było opisanie go w taki sposób żeby sprzedawcy wiedzieli o jaki produkt chodzi.

Śmiechu było dużo, uczniowie pięknie posługiwali się językiem angielskim, a ja byłam z nich bardzo dumna.

Klasa VI

W klasie szóstej jesteśmy na etapie omawiania użycia czasu Past Simple i czasownika „to be”, dlatego postanowiłam użyć dwóch bardzo fajnych ćwiczeń żeby moi uczniowie utrwalili sobie użycie „was” i „were”. Ćwiczenia pobrałam z islcollective i udostępniam poniżej:

Zadanie nr 1 – uczniowie dostają po jednej części opowiadania i czytają je na przemian uzupełniając odpowiednią formą czasownika „to be” w czasie Past Simple. Do tego wzajemnie się sprawdzają, bo Uczeń 1 prócz swoich zdań z lukami ma odpowiedzi Ucznia 2 i na odwrót. Najpierw uczniowie pracowali w parach, a później cała klasa przeczytała opowiadanie.

Zadanie nr 2 – tutaj uczniowie również pracują w parach. Każdy dostaje planszę z 12 znanymi osobami. Pod sześcioma obrazkami są informacje o tych osobach, a pod sześcioma pozostałymi są puste pola do wypełnienia. Uczniowie na przemian pytają o osoby na zdjęciach. Dzięki temu zadaniu utrwalają sobie pytania typu: „What was her / his name?”, „What was her / his job?”, „Was she / he married?”, „When was she / he born?” oraz „Where was she / he from?”. Po zdobyciu wszystkich informacji uczniowie tworzą krótką wypowiedź o znanej osobie nie podając jej imienia. Reszta uczniów ma za zadanie odgadnąć kim jest opisywana osoba.

Dla mnie lekcje były bardzo przyjemne i nie tylko ćwiczyły struktury leksykalno – gramatyczne, ale i mówienie.

A ja jutro odkładam mazaki i odpoczywam od pisania 🙂

Wyzwanie nr 12
One Comment