Daj wyraz i pisz! Karty do wypowiedzi pisemnych z samooceną ucznia dla klas IV-VIII

Plik pdf zawiera karty do wszystkich wypowiedzi pisemnych objętych podstawą programową z języka polskiego w klasach IV-VI oraz do rozprawki i opowiadania na egzaminie ósmoklasisty.

Darmowy przykładowy materiał (do pisania charakterystyki) wraz z opisem, jak z niego korzystać, można pobrać tutaj.

Każda karta to przede wszystkim dokładne kryteria oceniania – uczeń może sam sprawdzić, czy jego wypracowanie zawiera wszystkie wymagane elementy. Poniżej znajduje się dokładna lista wszystkich wypowiedzi pisemnych, które znajdują się w pliku.

UWAGA! Istnieje możliwość zakupu na fakturę płatną w terminie 14 dni – prosimy o kontakt e-mail: rozwiazjezyk@gmail.com.

Cena: 69 zł brutto

Materiał zawiera karty do następujących wypowiedzi pisemnych:

zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, podziękowanie, życzenia, list prywatny, list oficjalny, opis przedmiotu, opis postaci, opis krajobrazu, opis przeżyć wewnętrznych, sprawozdanie, charakterystyka, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, opowiadanie dla klas IV-VI, rozprawka i opowiadanie dla klas VII-VIII (z punktacją do E8).