Kiedy zapowiedziałam, że pośpiewamy Sanah, ósmoklasiści westchnęli… Większość była przekonana, że usłyszą „Nic dwa razy” lub inny utwór poetycki w wykonaniu znanej solistki. Tymczasem na lekcji zaśpiewaliśmy piosenkę „Ale jazz” Sanah i Vito Bambino, która posłużyła nam do powtórzenia i utrwalenia informacji o rodzajach wyrazów ze względu na znaczenie, a także krótkiej dyskusji o zapożyczeniach