„Pan Tadeusz” – krótkie podsumowanie sporu o zamek i omówienie bohatera zbiorowego

Przez epopeję próbujemy przebrnąć już od kilku tygodni z moimi ósmoklasistami… Nie jest łatwo, ale powoli zbliżamy się do końca. Wspólnie przeczytaliśmy prawie całość (nie ukrywam – niektóre opisy pomijaliśmy), posiłkowaliśmy się kartami pracy Moniki Iwanowskiej z Nowej Ery i obrazkowymi streszczeniami Polonistki Youtuberki, które polecam gorąco! Omówiliśmy później obyczaje szlacheckie, dzieje Jacka Soplicy, rolę przyrody, historię Polski – podczas tych lekcji wykorzystałam materiały z e-booka „Lektura to przygoda” dla klas 7-8.

Powoli zbliżamy się do końca, a niestety, czas nas nieco goni. Bardzo mi zależało, żeby uporządkować z uczniami wiadomości o dziejach zamku Horeszków i o szlachcie jako bohaterze zbiorowym. Nie chciałam, aby lekcje były moim wykładem, z którego powstanie notatka, o której każdy pewnie zapomni… Dlatego przygotowałam dwie karty pracy z krótkimi zadaniami w Learning Apps i Wordwall. Zadania są ukryte pod kodami QR. Uczniowie otrzymali ode mnie karty pracy i na szkolnych tabletach rozwiązywali zadania i wykonywali notatkę. Wspólnie sprawdzaliśmy, odpowiadając na pozostałe pytania (te bez kodów QR). Karty pracy wydrukowałam w pomniejszeniu – obie zmieściły się na jednej kartce. Można je pobrać tutaj jako pdf.

Na początku w Learning Apps ułożyliśmy dzieje zamku Horeszków:

Następnie ustaliliśmy argumenty dwóch stron sporu:

Ósmoklasiści bez problemu odpowiedzieli na pytanie o zajazd i to, że Gerwazy namówił Hrabiego do złamania prawa… Pamiętali też, że spór zakończyły zaręczyny Tadeusza i Zosi. Następnie przeczytaliśmy fragment księgi II i krótko opisaliśmy wygląd zamku.

Przyszedł czas na drugą część lekcji – tym razem o szlachcie. Na początku uporządkowaliśmy przedstawicieli szlachty:

Wymieniliśmy też wady i zalety szlachty, wyjaśniając przy okazji trudniejsze słowa takie jak „pieniactwo” i „warcholstwo”. Poprosiłam też, żeby uczniowie z treści lektury podali przykłady sytuacji uzasadniające poszczególne wady i zalety. Zapisaliśmy też na karcie pracy, że szlachta to bohater zbiorowy. Został nam jeszcze do zapisania wniosek – najpierw uzupełniliśmy go na tabletach, następnie przepisaliśmy:

Wykonanie wszystkich zadań zajęło nam dokładnie jedną godzinę lekcyjną. Uczniowie uporządkowali wiadomości, a ja przekonałam się, że pamiętają treść lektury 🙂