Biegane dyktando

Jak w przyjemny sposób połączyć język angielski z wychowaniem fizycznym? To proste! Urządzić uczniom „biegane dyktando”.

Zajęcia zaczęłam od podzielenia klasy na 4 grupy. Każda osoba losowała jedną literkę przyklejoną do zakrętki i każdy kto wylosował tę samą literkę siadał razem w grupie.

Wcześniej w klasie w różnych miejscach ukryłam pocięte teksty dyktanda. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć wszystkie paski i ułożyć je w prawidłowej kolejności. Po sprawdzeniu pierwszej części zadania jedna osoba z każdej grupy usiadła w innej części klasy z kartką papieru i długopisem.

Każda osoba z drużyny miała za zadanie zapamiętać jak największą ilość tekstu i przekazać go osobie piszącej dyktando, podbiegając do niej. Przy piszącym dyktando mogła być tylko jedna osoba przekazująca tekst. Po pewnym czasie następowała zmiana osoby piszącej dyktando. Zmiany dokonywałam tyle razy, aby każdy miał możliwość napisania krótkiego tekstu.

Po czasie przeznaczonym na napisanie dyktanda zebrałam wszystkie teksty i wymieniłam między grupami. Zadaniem każdej grupy było policzenie poprawnie zapisanych słów.

Moim zdaniem to zadaniem świetnie ćwiczyło zapamiętywanie słów i całych wyrażeń. Uczniowie również doskonalili poprawność zapisywanych słów. Tekst dla uczniów był nowy, ale słowa, których użyłam do napisania go były znane już wszystkim uczniom.

Dzieciaki musiały również zmierzyć się z tym co my, nauczyciele, mamy na co dzień – rozszyfrowanie pisma niektórych uczniów 😉

Myślę, że zadanie sprawiło im mnóstwo frajdy.