Przy kawie po raz pierwszy: 7.07.2020

Dzisiaj o 10:00 w Facebookowym pokoju spotkało się kilka osób, chcących porozmawiać i podyskutować o ocenianiu kształtującym. Przy dobrej kawie (rzecz jasna ?) wymieniliśmy się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Doszliśmy do wniosku, że dobrym pomysłem jest wprowadzanie oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej, ale im starszych mamy uczniów, tym jest to trudniejsze i wiąże się z mnogością przedmiotów i nauczycieli, którzy nie zawsze współdziałają ze sobą spójnie i konsekwentnie. Ponadto, ilość kryteriów sukcesu, koniecznych do spełnienia przez ucznia, również może być przytłaczająca i zniechęcająca. Wśród uczniów klas starszych (6-8) warto za to postawić na rozwój kompetencji. To nasze wnioski w wielkim skrócie ?Bardzo cieszy nas zainteresowanie rozmową – nawet, jeśli ktoś dołączył do nas, żeby tylko posłuchać. Mamy nadzieję, że za tydzień o podobnej porze znowu nam się uda zorganizować spotkanie przy kawie! W końcu pierwsze koty za płoty ?Już teraz zapraszamy ?

Marzena Buszka

Justyna Robakowska

Autorka grafiki: Agnieszka Pietnoczka (dziękuję!)